O FIRMIE KONTAKT MS Spektrum MS Edu
   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres do

korespondencji:

 

MS Lab

87-500 Rypin

ul. Sportowa 22

 

Tel.: (+48) 54 280 01 47

Faks: (+48) 54 280 01 48

E-mail: sekretariat@ms-lab.pl

 

 

 

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. MS LAB Sp. z o.o. przedstawia informacje i zasady związane
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych


1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w 87-500 Rypin, ul. Sportowa 22, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000122211. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem telefonu 542800147, adresu e-mail: sekretariat@ms-lab.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

2. PRZETWARZANIE DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zawarcia i realizacji umowy dotyczącej usługi badania i/lub pobierania próbek (art. 6 ust 1 pkt b),

  • realizacji obowiązków prawnych: wystawiania i przechowywania faktur, rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust 1 pkt c),

  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów MS LAB Sp. z o.o. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń (art. 6 ust 1 pkt f).

Podanie danych w związku z zawieraną umową jest konieczne do jej realizacji.
Podanie danych osobowych takich jak adres e-mail, numer telefonu jest dobrowolne.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji wynoszący 5 lat.

3. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora: biuru rachunkowemu i bankom w zakresie realizacji płatności, dostawcom usług IT, prawnikom, doręczycielom pocztowym, kurierom.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom publicznym, upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

4. PANI/PANA PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.

 

 
O FIRMIE
KONTAKT
MS Spektrum
MS Edu
Nota prawna
Polityka prywatności