O FIRMIE KONTAKT MS Spektrum MS Edu
   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres do

korespondencji:

 

MS Lab

87-500 Rypin

ul. Sportowa 22

 

Tel.: (+48) 54 280 01 47

Faks: (+48) 54 280 01 48

E-mail: sekretariat@ms-lab.pl

 

 

 

Analizy mleka

Badania mleka

BADANIA MLEKA
 • mleko surowe

 • mleko w proszku

 • serwatka w proszku

Badania mleka surowego
 • ogólna liczba drobnoustrojów

 • liczba komórek somatycznych

 • zawartość: tłuszczu, białka, laktozy, suchej masy

 • punkt zamarzania, % dodanej wody

 • obecności antybiotyków i innych substancji hamujących

 • oznaczanie lekowrażliwości drobnoustrojów chorobotwórczych - antybiogram

 • zawartość mocznika

 • zawartość chlorków

Badania proszków mlecznych
 • skład fizykochemiczny: tłuszcz, białko, popiół, laktoza, sucha masa, kwasowość SH

 • wskaźnik czystości

 • wskaźnik nierozpuszczalności

 • obecności antybiotyków i innych substancji hamujących

 • sucha masa metodą wagową

 • białko metodą Kjeldahla

 • pH

 • badania mikrobiologiczne - zakres dostępny w zakładce żywność

 
O firmie
Kontakt
Ms spektrum
Ms edu
Nota prawna
Analityka