O FIRMIE KONTAKT MS Spektrum MS Edu
   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres do

korespondencji:

 

MS Lab

87-500 Rypin

ul. Sportowa 22

 

Tel.: (+48) 54 280 01 47

Faks: (+48) 54 280 01 48

E-mail: sekretariat@ms-lab.pl

 

 

 

Analizy wód

Badania wody

 • DO SPOŻYCIA

 • NA PŁYWALNIACH

 • Z JEZIOR I KĄPIELISK

 • Z INSTALACJI WODY GORĄCEJ

 • OPADOWEJ

 • PODZIEMNEJ

 • Z RZEK I STRUMIENI

Laboratorium MS LAB oferuje badania wód zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów prawa. Zapewniamy Klientom wykonanie badań metodami akredytowanymi lub zatwierdzonymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną, jednocześnie gwarantując wysoką jakość usługi oraz wiarygodność wyników badań.

W ramach kompleksowej obsługi klienta świadczymy pobieranie próbek metodami akredytowanymi oraz ich transport w monitorowanych warunkach chłodniczych.

Oferta obejmuje

 • pobieranie i transport próbek

 • badania mikrobiologiczne

 • badania fizykochemiczne

 • monitoring kontrolny

 • monitoring przeglądowy

Laboratorium zapewnia badania zgodne z wymaganiami:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015 poz. 2016)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. 2016 poz. 1178)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2016 poz. 1187)

 
O firmie
Kontakt
Ms spektrum
Ms edu
Nota prawna
Analityka