O FIRMIE KONTAKT MS Spektrum MS Edu
   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres do

korespondencji:

 

MS Lab

87-500 Rypin

ul. Sportowa 22

 

Tel.: (+48) 54 280 01 47

Faks: (+48) 54 280 01 48

E-mail: sekretariat@ms-lab.pl

 

 

 

Analizy żywności

Badania żywności

PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE
 • MLEKO I PRZETWORY MLECZNE

 • MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE

 • RYBY I PRZETWORY RYBNE

 • OWOCE, WARZYWA I PRODUKTY OWOCOWO-WARZYWNE

 • WYROBY PIEKARNICZO-CUKIERNICZE

 • PRZYPRAWY

 • JAJA

 • WYMAZY I WYCINKI Z TUSZ

 • BADANIA PRZECHOWALNICZE

BADANIA ŚRODOWISKA PRODUKCJI
 • WYMAZY Z MASZYN I URZĄDZEŃ

 • WYMAZY Z RĄK PERSONELU

Badania mikrobiologiczne żywności
 • obecność Salmonella spp.

 • obecność Listeria monocytogenes

 • liczba Listeria monocytogenes

 • liczba gronkowców koagulazo-dodatnich

 • liczba Escherichia coli

 • liczba bakterii z grupy coli

 • liczba bakterii tlenowych

 • liczba Enterobacteriaceae

 • liczba drożdży i pleśni

 • ogólna liczba bakterii tlenowych w 30°C

 • obecność gronkowców koagulazo-dodatnich

 • obecność bakterii z grupy coli

 • liczba Clostridium perfringens

 • obecność Clostridium perfringens

 • liczba bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych

 • liczba przypuszczalnych Bacillus cereus

Badanie mikrobiologiczne tusz zwierzęcych
 • liczba bakterii tlenowych w 30°C

 • liczba Enterobacteriaceae

 • obecność Salmonella spp.

Badania fizykochemiczne żywności
 • oznaczenie białka met. Kjeldahla

 • zawartość tłuszczu

 • zawartość chromu

 • zawartość kadmu

 • zawartość ołowiu

 • zawartość arsenu

 • zawartość rtęci

 • wilgotność/ sucha masa

 • oznaczanie popiołu

 • oznaczanie sodu w przeliczeniu na NaCl

Badania mikrobiologiczne środowiska produkcji
 • obecność pałeczek Salmonella spp.

 • obecność Listeria monocytogenes

 • liczba gronkowców koagulazo-dodatnich

 • liczba Escherichia coli

 • liczba bakterii z grupy coli

 • liczba bakterii tlenowych w 30°C

 • liczba Enterobacteriaceae

 • liczba drożdży i pleśni

 • ogólna liczba bakterii tlenowych w 30°C

 • obecność gronkowców koagulazo-dodatnich

 • obecność bakterii z grupy coli

 • liczba bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych

 • liczba przypuszczalnych Bacillus cereus

Wśród naszych usług oferujemy metody instrumentalne, dzięki którym czas potrzebny na wykonanie analizy jest skrócony w stosunku do metod klasycznych
 • liczba bakterii tlenowych w temp. 30°C w czasie 24 - 48 godzin - system TEMPO

 • liczba bakterii z grupy coli w czasie 24 godzin - system TEMPO

 • liczba Escherichia coli w czasie 24 godzin - system TEMPO

 • liczba Enterobacteriaceae w czasie 24 godzin - system TEMPO

 • obecność pałeczek Salmonella spp. w czasie 24 godzin - aparat mini Vidas

 • obecność Listeria monocytogenes w czasie 48 godzin - aparat mini Vidas

 
O firmie
Kontakt
Ms spektrum
Ms edu
Nota prawna
Analityka