O FIRMIE KONTAKT MS Spektrum MS Edu
   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres do

korespondencji:

 

MS Lab

87-500 Rypin

ul. Sportowa 22

 

Tel.: (+48) 54 280 01 47

Faks: (+48) 54 280 01 48

E-mail: sekretariat@ms-lab.pl

 

 

 

Akredytacja

Akredytacja

Akredytacja

Laboratorium posiada system zarz±dzania zgodny z międzynarodow± norm± PN-EN ISO/IEC 17025.
Potwierdzeniem naszych wysokich kwalifikacji i kompetencji jest Certyfikat Akredytacji nr AB 429 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zakres Akredytacji PCA AB 429

Certyfikat Akredytacji PCA

 
O firmie
Kontakt
Ms spektrum
Ms edu
Nota prawna
Akredytacje