ANALIZY GLEB

Zapewniamy Klientom wykonanie badań metodami akredytowanymi, jednocześnie gwarantując wysoką jakość usługi oraz wiarygodność wyników badań.

W ramach kompleksowej obsługi klienta świadczymy pobieranie próbek metodami akredytowanymi oraz ich transport.

Oferta obejmuje

  • pobieranie i transport próbek
  • badania fizykochemiczne

Badanie fizykochemiczne gleb rolniczych

  • zawartość fosforu przyswajalnego (P2O5)
  • zawartość magnezu przyswajalnego (Mg)
  • zawartość potasu przyswajalnego (K2O)
  • zawartość mikroelementów: Cu, Zn, Mn, Fe
  • zawartość metali ciężkich: Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn
  • zawartość azotu ogólnego Kjeldahla
  • zawartość suchej masy