BADANIA MLEKA

BADANIA MLEKA

 • mleko surowe
 • mleko w proszku
 • serwatka w proszku

BADANIA MLEKA SUROWEGO

 • ogólna liczba drobnoustrojów
 • liczba komórek somatycznych
 • zawartość: tłuszczu, białka, laktozy, suchej masy
 • punkt zamarzania, % dodanej wody
 • obecności antybiotyków i innych substancji hamujących
 • oznaczanie lekowrażliwości drobnoustrojów chorobotwórczych – antybiogram
 • zawartość mocznika

BADANIA PROSZKÓW MLECZNYCH

 • skład fizykochemiczny: tłuszcz, białko, popiół, laktoza, sucha masa, kwasowość SH
 • wskaźnik czystości
 • wskaźnik nierozpuszczalności
 • obecności antybiotyków i innych substancji hamujących
 • sucha masa metodą wagową
 • białko metodą Kjeldahla
 • pH
 • badania mikrobiologiczne – zakres dostępny w zakładce żywność