CERTYFIKATY

Akredytacja

Laboratorium posiada wdrożony system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Potwierdzeniem naszych wysokich kwalifikacji i kompetencji jest Certyfikat Akredytacji nr AB 429 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Wysoka jakość

Znajdujemy się na liście laboratoriów zatwierdzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii do urzędowej kontroli mleka surowego, żywności i pasz.

Laboratorium posiada decyzję wydaną przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Rypinie do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, zgodnie ze standardami krajowymi i międzynarodowymi. Naszym atutem jest indywidualne podejście do każdego Klienta.

 

Wiarygodność naszych wyników sprawdzamy poprzez systematyczny udział w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych i badaniach biegłości w uznanych firmach polskich i europejskich:

  • Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
  • Gdańska Fundacja Wody
  • LGC Standards
  • Laboratorium Oceny Mleka KCHZ Laboratorium Referencyjne z siedzibą w Parzniewie
  • FAPAS

Personel, któremu wyznaczono odpowiedzialność określoną w ramach systemu zarządzania jest kompetentny na podstawie odpowiedniego wykształcenia, umiejętności i doświadczenia.

MS LAB dba o zapewnienie najwyższych kwalifikacji swoich pracowników poprzez systematyczny udział w szkoleniach zewnętrznych.