BADANIA ŚRODOWISKA PRACY

Pracownia Środowiska Pracy za główny cel stawia sobie zapewnienie naszym Klientom dostęp do nowoczesnej diagnostyki oraz gwarancję najwyższej jakości wykonywanych badań.

Prowadzone przez nas pomiary i analizy oparte są na obowiązujących normach i wymaganiach prawnych.

Jakość, precyzję oraz profesjonalizm gwarantuje nam wysokiej klasy, nowoczesny certyfikowany sprzęt oraz kompetentny personel rzetelnie przygotowany do swoich obowiązków.

Zapraszamy do współpracy.

POMIARY HAŁASU

 • Równoważny poziom dźwięku A
 • Maksymalny poziom dźwięku A
 • Pomiar szczytowego poziomu dźwięku C
 • Pomiar poziomu ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy
  i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy

POMIARY OŚWIETLENIA

 • Pomiar natężenia oświetlenia
 • Równomierność oświetlenia

POMIARY DRGAŃ MECHANICZNYCH

 • Pomiar drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne
 • Pomiar drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka

POMIARY MIKROKLIMATU

 • Pomiar mikroklimatu umiarkowanego – wyznaczenie wskaźnika PMV i PPD
 • Pomiar mikroklimatu zimnego – wyznaczenie wskaźnika IREQ i twc
 • Pomiar mikroklimatu gorącego – wyznaczenie wskaźnika WGBT

POMIARY POWIETRZA

 • Pomiary stężenia tlenku węgla
 • Pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego na:
  – pyły przemysłowe – frakcja wdychalna i respirabilna
  – substancje organiczne
  – substancje nieorganiczne
  – metale i ich związki
 • Oznaczenie stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia