POBIERANIE PRÓBEK

Świadczymy usługę akredytowanego pobierania próbek do badań. Posiadamy autosampler do automatycznego pobierania próbek z określoną częstotliwością pobierania. Gwarantujemy transport próbek w monitorowanych warunkach chłodniczych.

Pobierane próbki:

 • woda przeznaczona do spożycia
 • woda z rzek i strumieni
 • woda z jezior i sztucznych zbiorników zaporowych
 • woda na pływalniach
 • woda z piezometrów
 • wody opadowe
 • ścieki
 • osady ściekowe
 • odpady
 • gleby
 • pobieranie próbek z powierzchni do badań mikrobiologicznych

W celu zamówienia pobierania próbek przez personel Laboratorium lub odbiór i transport próbek prosimy o kontakt.