BADANIA – PRODUKCJA PIERWOTNA

Oferujemy badania próbek od zwierząt i środowiska ich chowu pobranych na etapie produkcji pierwotnej:

  • WYMAZ Z POWIERZCHNI
  • ODCHODY
  • WYMAZ PODESZWOWY
  • ŚCIÓŁKA

w kierunku obecności i identyfikacji Salmonella spp. za pomocą metody hodowlanej z potwierdzeniem biochemicznym
i serologicznym.

Posiadamy zatwierdzenie do wykonywania badań  przez  Głównego Lekarza Weterynarii.

 
Zapraszamy wszystkich Producentów Drobiu oraz opiekujących się stadami lekarzy weterynarii, którzy zlecają badania próbek
w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella.

 

Więcej informacji udzielamy telefonicznie: 604 464 363 oraz drogą elektroniczną: mikrobiologia@ms-lab.pl