ANALIZY OSADÓW ŚCIEKOWYCH

W ramach kompleksowej obsługi Klienta zapewniamy pobieranie próbek, ich transport oraz wykonanie badań metodami akredytowanymi, jednocześnie gwarantując wysoką jakość usługi i wiarygodność wyników badań.

Oferta obejmuje:

  • pobieranie i transport próbek
  • badania fizykochemiczne
  • badania mikrobiologiczne
  • badania gruntów, na których mają być stosowane osady ściekowe

Gwarantujemy wykonywanie badań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 r. poz.257).