BADANIA PASZ

PRODUKTY PASZOWE

 • kiszonki z: kukurydzy
 • traw, lucerny, motylkowych, siana, tmr
 • kiszone ziarno kukurydzy
 • gotowe pasze treściwe
 • zboża, kukurydza, śruty
 • siano
 • pasze płynne

Laboratorium MS LAB oferuje badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne jednocześnie gwarantując krótkie terminy realizacji.

 

Badania mikrobiologiczne pasz

 • obecność Salmonella spp.
 • ogólna liczba bakterii tlenowych w 30°C
 • liczba Enterobacteriaceae
 • liczba Clostridium perfringens
 • obecność Clostridium perfringens
 • liczba bakterii redukujących siarczany w warunkach beztlenowych

Wycena energii pasz

 • system INRA
 • system DLG
 • energia metaboliczna dla trzody chlewnej

Badania fizykochemiczne pasz

 • Skład chemiczny pasz:
  kiszonki z kukurydzy, traw, lucerny, motylkowych, TMR, kiszone ziarno kukurydzy, siano
  – białko, tłuszcz, sucha masa, popiół, włókno, NDF, ADF, skrobia
  surowce paszowe: zboża gotowe, pasze treściwe
  – białko, tłuszcz, wilgotność, popiół, włókno, skrobia
  surowce paszowe: kukurydza, rzepak
  – białko, tłuszcz, wilgotność
  surowce paszowe: soja
  – białko, tłuszcz, wilgotność, włókno.
 • Oznaczenie białka – metoda Kjeldahla
 • Sucha masa – metoda wagowa
  – kiszonki
  – proszki mleczne
 • Oznaczanie pH
  – kiszonki
  – proszki mleczne